wtorek, 26 lutego 2013

Ilu studentów przyjąć na studia? To wymaga mądrej decyzji

Ilu studentów przyjąć na studia? To wymaga mądrej decyzji - Barbara Kudrycka 26.02.2013 natemat.pl

Niż demograficzny nie może być dla uczelni okazją do obniżania poziomu wymagań stawianych maturzystom, tylko po to, by przyjąć ich na studia jak najwięcej. Przeciwnie! Powinien to być czas podnoszenia jakości kształcenia, lepszego dostosowania oferty studiów do rynku pracy i budowania marki uczelni.