wtorek, 8 stycznia 2013

Stanowisko Science Europe na temat programu Horyzont 2020

wtorek, 8 stycznia 2013 - NCN

W grudniu 2012 roku organizacja Science Europe opublikowała stanowisko w sprawie przyszłego programu europejskiego dotyczącego finansowania badań i innowacji: Horizon 2020 the Framework Programme for Research and Innovation.