czwartek, 17 stycznia 2013

Spór o pieniądze dla studentów

Spór o pieniądze dla studentów - jol 17-01-2013 Rzeczpospolita

Dopiero Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie ostatecznie, czy tytuł licencjata pozbawia stypendium 
za osiągnięcia w nauce 
na kolejnych studiach pierwszego stopnia