czwartek, 3 stycznia 2013

Informacja dotycząca nowej ewaluacji czasopism naukowych

czwartek, 03 stycznia 2013 - MNiSW

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877), następna ocena czasopism naukowych zostanie przeprowadzona w 2013 r.   


W związku z powyższym, w pierwszym kwartale 2013 r. planowana jest publikacja nowego komunikatu w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych wraz z nowym terminem składania ankiet w celu ewaluacji czasopism naukowych. Zapraszamy do systematycznego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi oceny czasopism naukowych na naszej stronie.