piątek, 25 stycznia 2013

O jaką pomoc może ubiegać się student w czasie nauki

O jaką pomoc może ubiegać się student w czasie nauki - Urszula Mirowska-Łoskot 25.01.2013 Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnia w czasie trwającego semestru może przyznać osobie uczącej się wsparcie socjalne, zapomogę oraz specjalne świadczenie dla niepełnosprawnych. Może też dofinansować miejsce w akademiku.