czwartek, 17 stycznia 2013

Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce – podstawy metodologiczne, znaczenie praktyczne, trudności realizacji i perspektywy

Ocena parametryczna czasopism naukowych w Polsce – podstawy metodologiczne, znaczenie praktyczne, trudności realizacji i perspektywy - Jerzy Wilkin MNiSW 14.01.2013 Forum Akademickie

W kwietniu 2012 roku zostałem poproszony przez wiceministra nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Mariana Ratajczaka o objęcie funkcji przewodniczącego Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych dla potrzeb przyszłej oceny parametrycznej i sporządzenia wykazu wybranych czasopism naukowych. Miałem świadomość, że podejmując się tej funkcji wstępuję na grunt trudny, grząski i najeżony różnego rodzaju, niekiedy nieprzyjemnymi, niespodziankami.
Z drugiej strony doceniałem wielką wagę tego zadania dla środowiska naukowego w Polsce. Problematyka, którą zajmuje się mój zespół, jest bardzo złożona, kontrowersyjna i wzbudzająca czasami silne emocje. Po kilku miesiącach pracy zespołu i wykonaniu pierwszego ważnego zadania, jakim było sporządzenie nowej listy czasopism naukowych wraz z odpowiednią punktacją, chciałbym podzielić się najważniejszymi informacjami i uwagami, które może częściowo przynajmniej wyjaśnią uwarunkowania i zasady nowej punktacji czasopism, rozwieją niektóre wątpliwości oraz zachęcą do dyskusji o sposobach doskonalenia oceny czasopism naukowych w Polsce.