czwartek, 3 stycznia 2013

Komunikat dla uczelni publicznych w sprawie wykorzystania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

piątek, 28 grudnia 2012 - MNiSW
 
Komunikat dla uczelni publicznych w sprawie wykorzystania dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, o której mowa w art. 94b ust. 1 pkt 1–3 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.)