piątek, 11 stycznia 2013

Nowy międzynarodowy konkurs na temat dziedzictwa kulturowego

piątek, 11 stycznia 2013 - NCN
 
Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum JPI Cultural Heritage zaprasza do udziału w konkursie na temat dziedzictwa kulturowego.

Konsorcjum JPI Cultural Heritage ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze obejmujący cztery tematy.  NCN będzie finansować jedynie projekty z zakresu badań podstawowych dotyczące czwartego tematu: Increasing understanding of cultural values, valuation, interpretation, ethics and identity around all forms of cultural heritage (tangible, intangible and digital heritage).
Wnioski mogą składać konsorcja złożone z zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech krajów biorących udział w konkursie finansujących projekty badawcze w zakresie wspomnianego tematu. Czas trwania projektów nie może przekroczyć 36 miesięcy. Na realizację polskich projektów Rada NCN przeznaczyła budżet w wysokości 150 tys. EUR. 
Kraje biorące udział w konkursie finansujące projekty badawcze na temat Increasing understanding of cultural values, valuation, interpretation, ethics and identity around all forms of cultural heritage (tangible, intangible and digital heritage):
  1. Belgia
  2. Cypr
  3. Dania
  4. Irlandia
  5. Włochy
  6. Litwa
  7. Polska
  8. Hiszpania
Termin składania wniosków upływa 5 kwietnia 2013 r. o godzinie 18:00 czasu środkowoeuropejskiego.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej JPI Cultural Heritage.
Kontakt: Anna Plater-Zyberk, anna.plater@ncn.gov.pl, tel. 12 341 9028.