piątek, 4 stycznia 2013

Odpowiedź na list znad grobu

Odpowiedź na list znad grobu - Barbara Kudrycka, 03.01.2013 Gazeta Wyborcza

To, co dziś umiera w nauce polskiej, to dobre samopoczucie słabych naukowców, którzy nie są w stanie konkurować z kolegami w Europie i na świecie - pisze prof. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego