czwartek, 10 stycznia 2013

Konkurs na propozycje nowych Akcji COST

środa, 09 stycznia 2013 - MNiSW 

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr C 396 z dnia 21 grudnia 2012 r. ukazało się ogłoszenie o kolejnym konkursie na propozycje nowych Akcji Europejskiego Programu Współpracy Naukowo-Technicznej COST.


Wstępne propozycje nowych Akcji  COST (konkurs jest dwuetapowy z wyjątkiem wniosków interdyscyplinarnych) będą przyjmowane drogą elektroniczną do dnia 29 marca 2013 r.

Wnioski zgłoszone jako wnioski interdyscyplinarne podlegają specjalnej pilotażowej procedurze oceny wymagającej przedłożenia jednego wniosku. Wniosek ten będzie oceniany w dwóch etapach, po czym odbędą się posiedzenia panelu interdyscyplinarnego. Dodatkowe informacje znajdują się tutaj

Termin zgłaszania wniosków interdyscyplinarnych upływa dnia 14 czerwca 2013 r., ale do dnia 29 marca 2013 r. należy dokonać rejestracji wniosku (możliwość rejestracji zostanie udostępniona od dnia 15 lutego 2013 r.).

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy (wnioski należy składać elektronicznie) można znaleźć na stronie internetowej COSTu.

COST to utrzymywana wspólnie przez 35 państw europejskich i Izrael (jako państwo współpracujące) struktura instytucjonalna, której najważniejszym zadaniem jest organizowanie multilateralnej współpracy naukowo-technicznej krajów członkowskich. COST umożliwia koordynację na szczeblu europejskim przedsięwzięć badawczych o określonej tematyce, prowadzonych w różnych krajach w ramach tak zwanych Akcji COST, stanowiących rodzaj parasola, pod osłoną którego wykonywanych jest wiele pojedynczych projektów mających wspólny cel ogólny.

COST NIE finansuje samych badań, ale wspiera działania sieciowe, takie jak spotkania, konferencje, krótkoterminowe wymiany naukowe i kontakty zewnętrzne.  

Wnioskodawcy mogą kontaktować się z krajowymi koordynatorami COST w celu uzyskania informacji i wskazówek.


Krajowym koordynatorem COST w Polsce jest:
Marek Zdanowski
Departament Instrumentów Polityki Naukowej
tel. : 22 628 32 89
fax : 22 5292 481
e-mail: marek.zdanowski@nauka.gov.pl