piątek, 30 listopada 2012

Znamy wyniki konkursu „Mobilność Plus”

piątek, 30 listopada 2012 - MNiSW
 
W II edycji konkursu finansowanie uzyskały 44 wnioski.
Program „Mobilność Plus” umożliwia młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, udział w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki.

Uczestnicy otrzymują finansowanie pobytu w jednostce naukowej posiadającej siedzibę poza terytorium Polski oraz podróży między miejscem zamieszkania uczestnika programu a miejscowością, w której znajduje się zagraniczny ośrodek. Pokrywane są również koszty związane z pobytem za granicą małżonka i/lub niepełnoletnich dzieci uczestnika programu oraz koszty ich podróży.