czwartek, 8 listopada 2012

Magister prawa po licencjacie z geografii - a dlaczego nie?

Magister prawa po licencjacie z geografii - a dlaczego nie? - Jakub Stelina 08-11-2012 Rzeczpospolita

Nie mam żadnych obaw co do poziomu merytorycznego absolwenta trzyletnich studiów prawniczych, który całą niezbędną wiedzę ogólną zdobył już na innym kierunku – pisze profesor Jakub Stelina