sobota, 10 listopada 2012

Kongres Obywatelski o kompetencjach liderów przyszłości

sobota, 10 listopada 2012 - MNiSW

Znaczenie systemu wartości, postaw i kompetencji dla rozwoju konkurencyjności Polski i Polaków – to główny temat VII Kongresu Obywatelskiego, który odbył się w Warszawie.

– Infrastruktura nauki i szkolnictwa wyższego rozwija się dynamicznie, mamy otwarty dostęp do całego świata. Nie możemy stracić teraz okazji, by wykształcić pokolenie liderów – mówiła w inauguracyjnym wykładzie wiceminister nauki Maria Elżbieta Orłowska.

Prof. Orłowska w swoim wystąpieniu o kluczowych kompetencjach Polaków w XXI w. podkreślała, że współczesny świat zmienia się pod wpływem nowych technologii komunikacji, do których wszyscy mamy dostęp. – Tempo tego rozwoju stało się faktem, dlatego musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie umiejętności kształtować w dzisiejszym młodym pokoleniu – mówiła wiceminister. Przypomniała, że reforma nauki i szkolnictwa wyższego zakłada innowacyjne podejście do wykształcenia, opartego na efektach kształcenia. – Liczy się nie sucha wiedza, a zdobywanie konkretnych umiejętności. Reforma usunęła bariery i dała uczelniom możliwość tworzenia oryginalnych autorskich programów studiów tak, by kształcić u absolwentów elastyczne umiejętności. Od samej kadry akademickiej zależy, jak te możliwości zostaną wykorzystane – wyjaśniła wiceminister Maria Elżbieta Orłowska.

To już siódma odsłona Kongresu Obywatelskiego organizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Tegoroczna debata odbyła się dziś w gmachu Politechniki Warszawskiej pod hasłem: „Postawy i umiejętności kluczem do rozwoju Polski i Polaków".