wtorek, 20 listopada 2012

Program Horyzont 2020: pieniądze łatwiej dostępne - 20.11.2012 PAP - Nauka w Polsce

Pieniądze na rozwój badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w ramach unijnego programu Horyzont 2020 powinny być łatwiej dostępne dla polskich naukowców i przedsiębiorstw, dzięki nieco innej konstrukcji niż wcześniejsze ramowe programy badawcze.