czwartek, 29 listopada 2012

Rozpoczynamy konsultacje projektów zmian w szkolnictwie wyższym i w nauce

czwartek, 29 listopada 2012 - MNiSW
Projekty założeń do zmian ustaw dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
Opinie o proponowanych zmianach można przesyłać na adres: konsultacje@nauka.gov.pl