piątek, 9 listopada 2012

Pochopne zmiany nie pomogą absolwentom

Pochopne zmiany nie pomogą absolwentom - ret 09-11-2012 Rzeczpospolita

Polska Izba Inżynierów Budownictwa chce, aby minister sprawiedliwości zrezygnował z prac nad uwalnianiem zawodów budowlanych.