środa, 14 listopada 2012

W naukę trzeba inwestować, ale rozsądnie

środa, 14 listopada 2012 - MNiSW, Dziennik Gazeta Prawna - Praca  
- Ten rząd nie zamierza oszczędzać na nauce – ale musimy inwestować w nią rozsądnie. Nauka to globalna konkurencja, w której zwyciężają ci, którzy wyrastają ponad przeciętność. I tylko wspierając najlepszych sprawimy, że dokonania polskich badaczy będą się liczyć w świecie – pisze w artykule dla Dziennika Gazety Prawnej prof. Barbara Kudrycka.

Minister nauki wspomina dokonania rządu, w tym m.in. wzrost wydatków państwa na naukę w relacji do PKB w latach 2007– 2011 z poziomu 0,32 proc. do 0,44 proc. PKB. - Wydawałoby się, że to niewiele – ponieważ jednak wskaźnik wartości PKB wzrastał w tym czasie w Polsce relatywnie szybko, to wartość nominalna wydatków na naukę z 3,8 mld zł wzrosła aż do 6,7 mld zł. Rosnące sumy, które od 2007 r. trafiły do najlepszych uczelni, instytutów naukowych, zespołów badawczych i indywidualnych naukowców to zastrzyk, który powinien dać nadzieję na nowy start. Start pozwalający w niedalekiej przyszłości sięgać po europejskie granty w nowym programie ramowym Horyzont 2020, gdzie do zdobycia może być aż 80 mld euro – zaznacza.

Prof. Barbara Kudrycka podkreśla jednak, że sam wzrost finansowania nie wystarczy. - Potrzebne są przemiany i nowe mechanizmy. To dlatego odeszliśmy od równego finansowania dla wszystkich na rzecz stopniowego zwiększania publicznych dotacji dla najlepszych jednostek i przede wszystkim – konsekwentnego wzrostu środków przyznawanych na badania w konkursach. Tryb konkurowania o granty wymusza na naukowcach przygotowywanie coraz bardziej ambitnych projektów – mówi i dodaje, że nowe, pozytywne trendy są już widoczne. - Obserwujemy na przykład, że to uczelnie najczęściej ubiegają się o granty i zdobywają ich najwięcej, wnioski w naukach ścisłych mają natomiast najwyższą merytoryczną jakość. Widać wyraźny, choć stopniowy wzrost finansowania prac badawczych i rozwojowych z sektora prywatnego, rośnie finansowanie projektów interdyscyplinarnych oraz badań młodych naukowców – wyjaśnia minister nauki.

Prof. Kudrycka nawiązuje także do ogłoszonych ostatnio wyników Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki i niewielkiej liczby zgłoszeń o dofinansowanie badań w tym programie. - 89 mln zł przeznaczyliśmy na projekty ważne dla języka, kultury i dziedzictwa narodowego. W modułach dedykowanych młodym naukowcom otrzymaliśmy zaledwie 24 wnioski! I to chyba jeden z dowodów, że nie brak pieniędzy jest dziś dla nauki w Polsce najbardziej palącym problemem – podsumowuje.

Cały artykuł dostępny jest w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.