piątek, 30 listopada 2012

Rewolucja na studiach

Rewolucja na studiach - Jolanta Ojczyk 30-11-2012 Rzeczpospolita
 Nauka na popularnych kierunkach będzie ograniczona, ale uczelnie lepiej przygotują do zawodu

Koniec psychologii czy socjologii w niedzielnej szkółce - Jolanta Ojczyk 30-11-201
Resort nauki ograniczy liczbę uczelni, które będą mogły prowadzić studia ogólnoakademickie, np. pedagogikę, polonistykę, prawo

Nie każdy musi być magistrem - Anna Wojda 30-11-2012
Resort nauki nie sąsiaduje z Ministerstwem Finansów, a przecież przejmuje panujące w nim zwyczaje. Szybciej od przepisów o szkolnictwie wyższym zmieniają się bowiem chyba już tylko te o VAT.