niedziela, 7 grudnia 2014

Ustawa o finansowaniu nauki przyjęta przez Sejm

piątek, 5 grudnia 2014 - MNiSW

Nowa definicja naukowca rozpoczynającego karierę naukową oraz priorytet finansowy dla infrastruktury badawczej o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Polski – to tylko niektóre z rozwiązań zawartych w nowelizacji przyjętej dziś przez Sejm ustawy o zasadach finansowania nauki. 

Zaproponowane zmiany w ustawie o zasadach finansowania nauki ułatwią nie tylko wspieranie strategicznej infrastruktury badawczej i wzmocnienie aktywności Polaków w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. W projekcie znalazła się też wyczekiwana przez środowisko młodych badaczy definicja „osoby rozpoczynającej karierę naukową”. W kategorii tej będą się mieścić osoby prowadzące działalność naukową bez względu na wiek (w odróżnieniu od „młodego naukowca”, który nie ukończył 35 lat).

System POLON zostanie poszerzony o dane o systemie nauki. Uwzględnione zostaną w nim informacje o osiągnięciach naukowych jednostek, innowacyjnych, wdrożeniowych. Dostęp do większości z nich będzie otwarty i powszechny.

Rozszerzona zostanie też definicja działalności upowszechniającej. Ponadto nowelizacja umożliwi finansowanie działań związanych z wykorzystaniem strategicznej infrastruktury badawczej zlokalizowanej zagranicą. Dzięki tej zmianie polscy naukowcy będą mogli włączyć  się w duże, międzynarodowe projekty badawcze przy wykorzystaniu tej infrastruktury.

W ustawie zapisano również podstawowe kryteria, uwzględniane przy przyznawaniu środków na naukę (szczegółowe zostaną zawarte w rozporządzeniu).