piątek, 12 grudnia 2014

Szkolnictwo wyższe: Dla najlepszych studia za granicą na koszt państwa

Szkolnictwo wyższe: Dla najlepszych studia za granicą na koszt państwa - Urszula Mirowska-Łoskot 12.12.2014 Dziennik Gazeta Prawna

Student, który zdecyduje się kształcić na zagranicznej uczelni, będzie się mógł ubiegać o pieniądze z budżetu państwa na pokrycie kosztów rekrutacyjnych, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdu i ubezpieczeń. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.