poniedziałek, 29 grudnia 2014

Absolwenci techników bez przywilejów podczas rekrutacji na studia

Absolwenci techników bez przywilejów podczas rekrutacji na studia - Urszula Mirowska-Łoskot 29.12.2014 Dziennik Gazeta Prawna

Osoby, które legitymują się oprócz matury dyplomem zawodowym, nie uzyskają dodatkowych punktów przy rekrutacji na studia. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na interpelację poseł Joanny Fabisiak (nr 29352).