czwartek, 11 grudnia 2014

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2014/2015

czwartek, 11 grudnia 2014 - MNiSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia 926 studentom i 89 doktorantom.