wtorek, 9 grudnia 2014

Część zapłaty za prawa majątkowe na konto ZUS

Część zapłaty za prawa majątkowe na konto ZUS - Marcin Wojewódka 09-12-2014 Rzeczpospolita

Przychody z tytułu wykonania utworu i przeniesienia autorskich praw majątkowych, które uzyskał adiunkt na podstawie umowy o pracę na uniwersytecie, stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.

Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z 21 października 2014 r. (III AUa 441/14).