czwartek, 25 grudnia 2014

O nowy ład w pomocy materialnej dla studentów

O nowy ład w pomocy materialnej dla studentów - Jacek Pakuła 25-12-2014 Rzeczpospolita

Kilka miesięcy od uchwalenia noweli ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego proponuje kolejne zmiany, a Rzecznik Praw Obywatelskich de facto zakreśla ramy ewentualnej niezgodności zasad obliczania dochodu w rodzinie studenta z zasadą równości obywatela wobec prawa.