czwartek, 11 grudnia 2014

Rada Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w nowym składzie

środa, 10 grudnia 2014 -  MNiSW

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. Nr 96, poz. 616, z późn. zm.), w związku z wymianą połowy składu Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołała na okres od dnia 30 listopada 2014 r. do dnia 29 listopada 2018 r. następujące osoby na członków Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska naukowe:
 • dr hab. inż. Lidię Gawlik,
 • prof. dr. hab. inż. Jerzego Jasieńko,
 • prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Stańczyka,
 • dr hab. Dominikę Latusek – Jurczak,
spośród kandydatów zgłoszonych przez środowiska społeczno – gospodarcze i finansowe:
 • dr. Zbigniewa Dokurno,
 • dr. inż. Dariusza Januska,
 • prof. dr. hab. inż. Piotra Niedzielskiego,
oraz przedstawicieli wskazanych przez właściwych ministrów:
 • Marcina Łatę – przedstawiciela ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego,
 • płk. SG Mirosława Hakiela – przedstawiciela ministra właściwego ds. wewnętrznych,
 • Ewę Madej – Popiel – przedstawiciela ministra właściwego ds. środowiska,
 • Małgorzatę Olszewską – przedstawiciela ministra właściwego ds. łączności,
 • Jerzego W. Pietrewicza – przedstawiciela ministra właściwego ds. gospodarki,
 • dr. inż. Marka Cieślińskiego – przedstawiciela ministra właściwego ds. rolnictwa,
 • gen. bryg. Włodzimierza Nowaka – przedstawiciela Ministra Obrony Narodowej,
 • prof. dr. hab. Włodzisława Ducha – przedstawiciela ministra właściwego ds. nauki.
W składzie Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pozostali, powołani w 2012 r. na czteroletni okres, członkowie reprezentujący:
środowiska naukowe:
 • dr hab. Marcin Chmielewski,
 • prof. dr hab. inż. Antoni Waldemar Morawski,
 • dr hab. inż. Artur Podhorodecki,
 • prof. dr hab. Piotr Łukasz Rutkowski,
 • dr hab. inż. Krzysztof Piotr Wodarski,
 • prof. dr hab. inż. Piotr Wolański,
środowiska społeczno – gospodarcze i finansowe:
 • Dawid Berny,
 • prof. dr hab. inż. Leon Gradoń,
 • prof. dr hab. inż. Marek Hetmańczyk,
 • Michał Jaworski,
 • Ryszard Łęgiewicz,
 • dr inż. Gniewko Niedbała,
 • dr hab. Anna Rogut,
właściwych ministrów:
 • Iwona Wendel – przedstawiciel ministra właściwego ds. transportu,
 • dr Igor Radziewicz – Winnicki – przedstawiciel ministra właściwego ds. zdrowia.