wtorek, 11 marca 2014

Horyzont 2020: W stronę rynku

Horyzont 2020: W stronę rynku - 11.03.2014 PAP - Nauka w Polsce

Wsparcie w postaci grantów, a także pożyczki na preferencyjnych warunkach mogą otrzymać naukowcy, konsorcja instytucji naukowych i przedsiębiorstw na urynkowienie swoich produktów i technologii. Komisja Europejska będzie finansowała również pojedyncze małe i średnie firmy.