poniedziałek, 31 marca 2014

Prof. Kolarska-Bobińska: mamy duże środki europejskie na innowacje i budowanie trwałych mechanizmów współpracy uczelni z pracodawcami

poniedziałek, 31 marca 2014 - MNiSW  

O szansach i zagrożeniach stojących przed programem Erasmus+ w Polsce i Europie rozmawiali dziś polscy ministrowie, przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz beneficjenci europejskich programów edukacyjnych. W spotkaniu uczestniczyła prof. Lena Kolarska-Bobińska.