piątek, 14 marca 2014

Nowa odsłona programu Ready, Study, Go! Poland

piątek, 14 marca 2014- MNiSW

Dziś ruszyła nowa strona internetowa www.go-poland.pl. Udało się to dzięki staraniom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To strona skierowana do cudzoziemców zainteresowanych studiowaniem nad Wisłą.
  
Portal działa już w języku angielskim i portugalskim. W przygotowaniu kolejne wersję językowe, m.in. rosyjska, chińska i ukraińska.

Jego ogromnym atutem jest wyszukiwarka Studyfinder - można dzięki niej łatwo znaleźć kierunki studiów prowadzonych w Polsce w językach obcych na wszystkich trzech poziomach kształcenia, w tym także kursów typu non-degree (np. MBA). To aplikacja unikatowa, bo za jej redakcję w czasie rzeczywistym odpowiadają same uczelnie akademickie, zarówno publiczne jak i niepubliczne, indywidulanie w zakresie własnej oferty. W bazie w chwili startu strony znajduje się już przeszło 500 programów studiów.

Na www.go-poland.pl można również znaleźć informacje dlaczego warto studiować w Polsce, jak wygląda nasz system szkolnictwa wyższego, jak przygotować się do wyjazdu do Polski.

„Coraz więcej polskich studentów wyjeżdża za granicę na studia, praktyki, czy stypendia. Warto też popularyzować przyjazdy do Polski. To ogromna wymiana doświadczeń i umiejętności. Większa liczba cudzoziemców w polskich szkołach wyższych to szansa dla uczelni, ale też duże wyzwanie, by stworzyć tym studentom dobre warunki.” – powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.

W tej chwili w Polsce studiuje 32 tys. obcokrajowców. Celem rządu jest, by do 2020 roku 5% wszystkich studentów to byli studenci zagraniczni.