niedziela, 30 marca 2014

Prof. Lena Kolarska-Bobińska na XX Krajowej Konferencji Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej w Kościelisku

piątek, 28 marca 2014 - MNiSW

Podczas debaty z przedstawicielami samorządów studenckich minister nauki i szkolnictwa wyższego przychyliła się do opinii studentów, by w nowelizowanej w Sejmie ustawie powrócić do przepisów, wedle których stypendium rektora będzie przyznawane 10 proc. najlepszych studentów na kierunku, a nie w skali całej uczelni.

W dyskusji nie zabrakło odniesień do innych kwestii, które znajdują się w nowelizowanej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Minister nauki mówiła między innymi o tym, że rządowe propozycje zmierzają w stronę zwiększenia praw studenta: – Do projektu ustawy wprowadzamy wzór umowy uczelnia-student. Zyskujecie też ustawową gwarancję, że nie będziecie zaskakiwani w trakcie studiów rozmaitymi opłatami, np. za egzaminy poprawkowe, dyplomowe czy komisyjne.

Prof. Lena Kolarska-Bobińska przypomniała też o swojej propozycji z „Pakietu dla humanistyki”:  – Narzekaliście na uregulowania dotyczące odpłatności za drugi kierunek studiów. Chcemy zwiększyć pulę studentów uprawnionych do nieodpłatnych dodatkowych studiów z 10 do 20 proc. Chcielibyśmy też, by studenci od początku wiedzieli, czy za te dodatkowe studia będą płacić czy nie, nie powinni być zaskakiwani. Mam nadzieję, że posłowie przyjmą tę poprawkę – powiedziała minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Głównym tematem debaty w Kościelisku było kształtowanie postaw i innych kompetencji społecznych przez uczelnie. – Kompetencje społeczne to umiejętność współpracy, komunikacji, budowania zaufania – mówiła minister nauki. – Pracujemy nad nową formułą kierunków zamawianych. Chcemy zamawiać już nie tylko konkretne kierunki wspierające rozwój gospodarki, ale też właśnie kompetencje społeczne, kompetencje miękkie, komunikacyjne – dodała.

XX Krajowa Konferencja Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP) zgromadziła niemalże 400 osób z blisko 150 uczelni wyższych z całej Polski – przewodniczących uczelnianych samorządów oraz członków ich zarządów. Obok minister nauki w debacie otwierającej Konferencję  uczestniczył prof. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Piotr Müller, Przewodniczący PSRP.

Jubileuszowa XX Krajowa Konferencja PSRP w Kościelisku potrwa do 30 marca.