czwartek, 27 marca 2014

Minister nauki o działaniach resortu wspierających polską humanistykę

czwartek, 27 marca 2014 - MNiSW  

Prof. Lena Kolarska-Bobińska wysłała list do uczestników Okrągłego Stołu Humanistyki, który został zorganizowany z inicjatywy ministerstwa nauki.