poniedziałek, 31 marca 2014

Myślenie, zbędne hobby

Myślenie, zbędne hobby - Małgorzata Kowalska 28.03.2014 Gazeta Wyborcza

W nauce, polityce, społeczeństwie zwycięża pragmatyzm i utylitaryzm. A stawianie pytań trudno przełożyć na pieniądze