piątek, 21 marca 2014

Transmisja z sesji plenarnych Kongresu Kultury Akademickej

Transmisja z obrad Kongresu Kultury Akademickiej
Termin: 20.03.2014 - 22.03.2014
Organizator: Instytut Socjologii UJ
Strona WWW: kongresakademicki.pl

Harmonogram transmisji:
  • 20 marca (czwartek) w godz. 9:00-13.15 - otwarcie Kongresu Kultury Akademickiej, wykład prof. dr. hab. Björna Wittrocka Nowoczesny uniwersytet w perspektywie historycznej - rozważania o trzech transformacjach, I sesja plenarna: Idea uniwersytetu, autonomia uniwersytetu, uniwersytet badawczy czy szkoła wyższego stopnia? - przewodniczący prof. dr hab. Andrzej Zoll.
  • 21 marca (piątek) w godz. 10:00-13.00 - II sesja plenarna: Relacje międzypokoleniowe w środowisku akademickim - przewodniczący prof. dr hab. Jan Woleński.
  • 22 marca (sobota) w godz. 10.00-13.00 - III sesja plenarna: Etos, wartości i standardy w nauce akademickiej i "post-akademickiej" - przewodniczący prof. dr hab. Piotr Sztompka, podsumowanie obrad, uchwały Kongresu, wystąpienia końcowe.