piątek, 28 marca 2014

Minister nauki: uniwersytety muszą być skutecznie zarządzane

Minister nauki: uniwersytety muszą być skutecznie zarządzane - 28.03.2014 PAP - Nauka w Polsce, TVPinfo (video)

Polskie instytuty i uniwersytety muszą być skutecznie i efektywnie zarządzane. Przestawienie sposobu zarządzania nimi może pomóc polskim uczonym w ubieganiu się o środki z Unii Europejskiej - uważa minister nauki prof. Lena Kolarska-Bobińska.