niedziela, 23 marca 2014

Kraków, Kongres Kultury Akademickiej - Edwin Bendyk

Kraków, Kongres Kultury Akademickiej - Edwin Bendyk 22.03.2014 naukonauci

Zakończył się Kongres Kultury Akademickiej, przedsięwzięcie zorganizowane w Krakowie z inicjatywy prof. Piotra Sztompki, socjologa z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas trzech dni obrad (20-22 marca) uczestnicy spotkania dyskutowali o najważniejszych problemach środowiska akademickiego: upadku autorytetu uczonego, misji i idei uniwersytetu, relacjach mistrz-uczeń, konsekwencjach umasowienia nauczania na poziomie wyższym, jakości polskich uczelni, etyce zawodowej.