piątek, 4 lutego 2011

Reforma uczelni i kariery akademickiej przyjęta przez Sejm

piątek, 04 lutego 2011 MNiSW
Sejm RP przyjął dziś nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
Zmiany przewidują m.in. reformę systemu nauczania, wprowadzenie modelu finansowania uczelni uzależnionego od jakości kształcenia, uproszczenie ścieżki kariery naukowej oraz połączenie świata akademickiego z rynkiem pracy. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 242 posłów, wstrzymało się 39.

czytaj wiecej