piątek, 25 lutego 2011

Laury dla kobiet-naukowców

Laury dla kobiet-naukowców - ab 25-02-2011 Rzeczpospolita

Ruszyła druga edycja konkursu „Dziewczyny przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie”. Studentki kierunków ścisłych, technicznych, przyrodniczych i medycznych mogą walczyć o wysokie stypendia i wyjazdy na prestiżowe zagraniczne konferencje naukowe