poniedziałek, 21 lutego 2011

Prywatne szkoły upadną bez pieniędzy z budżetu

"Prywatne szkoły upadną bez pieniędzy z budżetu" - Rozmawiała Urszula Mirowska-Łoskot 2011-02-21 Dziennik Gazeta Prawna

Prof. Tadeusz Pomianek: Projekt reformy szkolnictwa wyższego nie sprzyja uczciwej konkurencji między uczelniami publicznymi i niepublicznymi. Nie wprowadza zmian w systemie finansowania kształcenia, a to wpływa na niski poziom studiów.