poniedziałek, 28 lutego 2011

Niebezpieczne nieporozumienia w sprawach nauki

Niebezpieczne nieporozumienia w sprawach nauki - ANDRZEJ WALICKI 14.2.2011 Przegląd str.46

Bardzo niekorzystna dla środowiska naukowego stała się próba wdrożenia amerykańskiego systemu studiów dwustopniowych, czyli podziału studiów na licencjackie oraz podyplomowe