piątek, 11 lutego 2011

Trwają prace nad przyszłym Programem Ramowym

czwartek, 10 lutego 2011 - MNiSW

Kwestionariusz na temat uczestnictwa w 7. Programie Ramowym UE oraz zaleceń dotyczących przyszłego Programu Ramowego.

W związku z aktualnie prowadzonymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pracami nad przyszłym Programem Ramowym UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie kwestionariusza na temat Państwa doświadczeń z uczestnictwa w projektach 7. Programu Ramowego UE oraz zaleceń/rekomendacji odnośnie do przyszłego Programu Ramowego UE.
Prosimy o wypełnienie kwestionariusza i przesłanie na adres: piotr.kowalik@nauka.gov.pl w terminie do dnia 14 lutego 2011 r.