środa, 16 lutego 2011

Nowy Zespół do spraw Dobrych Praktyk Akademickich

MNiSW - 16 Luty 2011 aktualnosci Forum Akademickiego

Nowy Zespół do spraw Dobrych Praktyk Aklademickich

15 lutego Minister Nauki powołała Zespół do spraw Dobrych Praktyk Akademickich. Liczy on 12 11 (korekta - m.a) osób, wśród których znalazł się wiceminister prof. Maciej Banach, prof. Jan Hartman oraz współpracownik "Forum Akademickiego" Marek Wroński.  Zespół będzie opiniował różne kwestie związane ze sprawami etycznymi i doradzał Ministrowi Nauki.

Szczegóły w zarządzeniu Minister Nauki

W skład Zespołu wchodzą: 
- Maciej Banach, [dr hab. med., Uniwersytet  Medyczny w Łodzi, lekarz, podsekretarz stanu]
- Grzegorz Gładyszewski [prof. dr hab. Politechnika  Lubelska, fizyk]
- Jan Hartman [prof. dr hab. Uniwersytet  Jagielloński, filozof i etyk]
- Janusz Mariański, [ prof. dr hab, KUL w Lublinie,  ksiądz, etyk, socjolog]
- Aurelia Nowicka [ prof. dr hab. UAM w Poznaniu , prawnik, prawo autorskie ]
- Grzegorz Racki [prof. dr hab. Instytut Paleobiologii PAN,  paleogeolog, naukoznawca]
- Grażyna Skąpska [prof. dr hab. Uniwersytet . Jagielloński, socjolog]
- Wojciech Tomasik [prof. dr hab. Uniwersytet Bydgoski, literaturoznawca ]
- Aleksandra F. Wiktorowska [prof. dr hab. Uniwersytet  Warszawski, prawnik, prawo adm.]
- Marek Wroński. [dr med., Warszawski Uniwersytet Medyczny, lekarz, patologia nauki]
- Roman Sławeta [dr hab., sekretarz i koordynator Zespołu, radca ministra]  


informacja: Marek Wroński