wtorek, 15 lutego 2011

Informacja o uruchomieniu aplikacji internetowej do obsługi wniosków o finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (projekty międzynarodowe współfinansowane)

wtorek, 15 lutego 2011 - MNiSW
Departament Instrumentów Polityki Naukowej informuje, że w dniu 11 lutego 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą (Dz. U. Nr 20, poz. 103). Informacja o możliwości uzyskania przez polskie jednostki naukowe finansowania ze środków przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą, w tym na realizację projektów międzynarodowych współfinansowanych dostępna jest na stronie ministerstwa dotyczącej finansowania współpracy z zagranicą.
zrodlo