czwartek, 10 lutego 2011

Wielka reforma bez tajemnic!

Wielka reforma bez tajemnic! - 9.02.2011 Perspektywy

Likwidacja centralnej listy kierunków studiów, ograniczenie wieloetatowości nauczycieli akademickich, opłaty za drugi kierunek studiów, uproszczenie procedury habilitacyjnej – to tylko część zmian w szkołach wyższych wynikających z nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym przyjętej 4 lutego przez Sejm. Analizujemy wszystkie zmiany, które wejdą w życie 1 października 2011 r.