sobota, 6 listopada 2010

Zmiana mentalna

Zmiana mentalna - 05.11.2010 Perspektywy

Rozmowa z prof. Maciejem Banachem, 33-letnim podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiadającym za naukę.