piątek, 12 listopada 2010

Informacja o nowym rozporządzeniu dotyczącym finansowania działalności statutowej jednostek naukowych

środa, 10 listopada 2010
Informujemy, że minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Barbara Kudrycka podpisała nowe rozporządzenie sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej.
W związku z powyższym minister Kudrycka wystosowała do kierowników jednostek naukowych list w sprawie uzupełnienia złożonych wniosków statutowych na rok 2011.
zrodlo