poniedziałek, 15 listopada 2010

Uczelnia może sprzedać majątek mimo sprzeciwu ministra

Uczelnia może sprzedać majątek mimo sprzeciwu ministra - Izabela Lewandowska 15-11-2010 Rzeczpospolita

Publiczna szkoła wyższa musi wystąpić o zgodę Skarbu Państwa na sprzedaż mienia o wartości przekraczającej 50 tys. euro