piątek, 19 listopada 2010

Trzy nowe programy MNiSW dla rozwoju polskiej nauki

Trzy nowe programy MNiSW dla rozwoju polskiej nauki - 19.11.2010 Nauka w Polsce
Wspieranie wybitnych młodych naukowców i umiędzynarodowienie polskich czasopism naukowych to zadania trzech nowych programów ustanowionych przez minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbarę Kudrycką: "Ideas Plus", "Index Plus" i "Iuventus Plus".

Resort nauki wspiera młodych naukowców - 2010-11-18 Wprost
Wspieranie wybitnych młodych naukowców i umiędzynarodowienie polskich czasopism naukowych to zadania trzech nowych programów ustanowionych przez minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbarę Kudrycką. Programy noszą nazwę "Ideas Plus", "Index Plus" i "Iuventus Plus".