piątek, 19 listopada 2010

FNP wybrała laureatów trzeciej edycji programu "Welcome"

FNP wybrała laureatów trzeciej edycji programu "Welcome" - 2010-11-19 Nauka w Polsce

Prof. Ignacy Gryczyński, prof. Leszek Roszkowski, prof. Wiesław Staszewski i dr Maciej Wiznerowicz są laureatami III edycji programu "Welcome" Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Na prowadzenie badań w Polsce przyznano im łącznie ponad 24 mln złotych.