poniedziałek, 15 listopada 2010

Zaproszenie do udziału w spotkaniu konsultacyjno - promocyjnym Krajowe Ramy Kwalifikacji (dla obszaru małopolskiego)

poniedziałek, 15 listopada 2010
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaplanowało na lata 2010/2011 cykl spotkań konsultacyjno - promocyjnych, których celem ma być zapoznanie pracodawców oraz pracowników szkół wyższych ze specyfiką Krajowych Ramy Kwalifikacji i ich oddziaływaniem na otoczenie społeczno-gospodarcze środowiska akademickiego. Prace te prowadzone są i finansowane w ramach projektu systemowego „Krajowe Ramy Kalifikacji w szkolnictwie wyższym jako narzędzie poprawy jakości kształcenia” (POKL 4.1.3).
W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy do udziału w jednym z ww. spotkań dla obszaru małopolskiego, które zostanie zorganizowane w dniu 30 listopada 2010 r. w Hotelu Express by Holiday Inn przy ulicy Opolskiej 14 w Krakowie.
Zgłoszenia należy kierować do Dominiki Dalba,
e-mail: dominika.dalba@nauka.gov.pl

zrodlo