poniedziałek, 8 listopada 2010

Zagraniczne stypendium wolne od PIT

Zagraniczne stypendium wolne od PIT - Krzysztof Rustecki 08-11-2010 Rzeczpospolita

Osoba otrzymująca pieniądze na naukę za granicą jest w lepszej sytuacji niż ta, której przyznano pomoc na kształcenie w kraju. Ta pierwsza może bowiem liczyć na wielokrotnie większy limit zwolnienia od podatku