środa, 10 listopada 2010

Finansowanie badań naukowych: 0,5 mln zł na sprzęt dla naukowca

Finansowanie badań naukowych: 0,5 mln zł na sprzęt dla naukowca - Urszula Mirowska-Łoskot 10.11.2010 Dziennik Gazeta Prawna
Naukowcy mogą składać wnioski o pieniądze na aparaturę potrzebną do prowadzenia badań. Na jego zakup humaniści otrzymają do 150 tys. zł, a inżynierzy do 500 tys. zł.

Jakie dokumenty składa ubiegający się o dotację - 10.11.2010 Dziennik Gazeta Prawna str.4 Nowe prawo
Ubiegający się o przyznanie dotacji na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej będzie musiał złożyć m.in. wniosek i informację o środkach finansowych uzyskanych na realizację badań lub prac rozwojowych z innych źródeł.

Kiedy będzie trzeba złożyć roczny raport - 10.11.2010 Dziennik Gazeta Prawna str.4 Nowe prawo
Podmiot, który otrzyma dotację na inwestycję w zakresie dużej infrastruktury badawczej w okresie dłuższym niż rok, będzie składał raport roczny do 28 lutego następnego roku, nie wcześniej jednak niż po upływie sześciumiesięcy od otrzymania pierwszych środków finansowych.